Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9186 – The Carlyle Group/Marriott International/Penha Longa) (Besedilo velja za EGP.)