Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7827 — Berkshire Hathaway/Precision Castparts) (Текст от значение за ЕИП)