Mål T-328/16: Överklagande ingett den 23 juni 2016 – Paice mot EUIPO – Blackmore (DEEP PURPLE)