Писмен въпрос P-7149/10 Corina Crețu (S&D) до Комисията. Масово репатриране на роми от Франция