Дело C-206/07: Иск, предявен на 19 април 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Португалска република