Kommissionens förordning (EU) 2018/1065 av den 27 juli 2018 om ändring av förordning (EU) nr 1178/2011 vad gäller automatisk validering av EU-certifikat som utfärdats för en flygbesättningsmedlem och utbildning i start och landning