Заключение на генералния адвокат Reischl представено на7 ноември 1978 г.