Дело T-850/19: Жалба, подадена на 13 декември 2019 г. — Република Гърция/Комисия