Paziņojums par pieprasījumu atbilstoši Direktīvas 2014/25/ES 34. pantam Īstenošanas aktu pieņemšanas perioda apturēšana 2021/C 22/10