Писмен въпрос E-002317/11 Marta Andreasen (EFD) до Комисията. Помощ за развитие за Индия и Китай