Писмен въпрос E-009270/11 Luis Yáñez-Barnuevo García (S&D) до Комисията. ЗП/ВП — състояние на отношенията между ЕС и Куба