Писмен въпрос E-0568/10, зададен от Richard Seeber (PPE) на Комисията. Използване на цианид за промиване на злато с оглед на Директива 2006/21/ЕО