Sag C-7/19: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 28. februar 2019 — QG mod Germanwings GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Köln — Tyskland)