Věc C-7/19: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 28. února 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Köln — Německo) — QG v. Germanwings GmbH