Meddelelse vedrørende en anmodning i medfør af artikel 35 i direktiv 2014/25/EU Anmodning indgivet af en ordregivende enhed 2020/C 53/10