Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Možná transformácia spoločnej poľnohospodárskej politiky (prieskumné stanovisko)