Padomes Direktīva (1979. gada 5. marts), ar ko groza Direktīvu 77/504/EEK par liellopu sugas tīršķirnes vaislas dzīvniekiem