Sklep Skupnega odbora za kmetijstvo št. 1/2020 z dne 31. julija 2020 o spremembi Priloge 12 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi [2020/1386]