Písemný dotaz E-007980/11 Derek Vaughan (S&D) Komisi. Úspory správních výdajů