Определение на Общия съд (седми състав) от 14 ноември 2018 г.