2019 m. balandžio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/695, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [„Gönci kajszibarack“ (SGN)]