Vec C-594/19 P: Odvolanie podané 2. augusta 2019: Deutsche Lufthansa AG proti uzneseniu Všeobecného súdu (štvrtá komora) zo 17. mája 2019 vo veci T-764/15, Deutsche Lufthansa AG/Európska komisia