kohtuasi C-594/19 P: Deutsche Lufthansa AG 2. augustil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 17. mai 2019. aasta määruse peale kohtuasjas T-764/15: Deutsche Lufthansa AG versus Euroopa Komisjon