Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/981 a Comisiei din 7 iulie 2020 de modificare a anexei II la Decizia 2007/777/CE în ceea ce privește introducerea Kosovo (Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/1999, precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.) în lista țărilor terțe sau a regiunilor acestora din care este autorizată introducerea în Uniune a produselor din carne și a stomacurilor, vezicilor și intestinelor tratate și de modificare a anexei III la decizia respectivă în ceea ce privește modelul de certificat pentru importurile acestor produse din țări terțe [notificată cu numărul C(2020) 4433] (Text cu relevanță pentru SEE)