Meddelande till de registrerade som omfattas av de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2013/255/Gusp, ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2020/719 och rådets förordning (EU) nr 36/2012, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2020/716 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien 2020/C 180/06