A Tanács 1777/2005/EK rendelete (2005. október 17.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 77/388/EGK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról