Meddelelse om indledning af en udløbsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne over for importen af visse stålprodukter, der er overtrukket med organisk materiale, med oprindelse i Folkerepublikken Kina$