Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Икономика на споделянето и саморегулиране“ (проучвателно становище)