Заключение на генералния адвокат Reischl представено на28 май 1975 г.