Cauza T-666/18: Hotărârea Tribunalului din 3 octombrie 2019 – 6Minutes Media/EUIPO – ad pepper media International (ad pepper) („Marcă a Uniunii Europene – Procedură de decădere – Marca figurativă ad pepper – Utilizare serioasă a mărcii – Articolul 18 alineatul (1) litera (a) și articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Formă care diferă prin elemente care nu aduc atingere caracterului distinctiv”)