Preporuka Vijeća od 5. prosinca 2019. u cilju ispravljanja uočenog značajnog odstupanja od kretanja prilagodbe prema ostvarenju srednjoročnog proračunskog cilja u Rumunjskoj2019/C 420/02