Γραπτή ερώτηση αριθ. 698/84 του κ. Ernest Glinne προς την Επιτροπή Θέμα: Δάνεια που προορίζονται για τον εκσυγχρονισμό της χαλυβουργίας