Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9973 — SK Capital Partners/Venator Materials) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2020/C 398/16