Заключение на генералния адвокат M. Bobek, представено на 8 юни 2017 г.$