Заключение на генералния адвокат Warner представено на15 януари 1975 г.