2013/656/ОВППС: Решение EUCAP Sahel Niger/2/2013 на Комитета по политика и сигурност от 12 ноември 2013 година за назначаване на ръководителя на мисията на Европейския съюз по линия на ОПСО в Нигер (EUCAP Sahel Niger)