Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Digitalizace a udržitelnost – současný stav a opatření, která je z pohledu občanské společnosti potřeba přijmout (průzkumné stanovisko)