Kawża T-169/18 RENV: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Diċembru 2016 – DEI vs Il-Kummissjoni Kompetizzjoni — Abbuż minn pożizzjoni dominanti — Swieq Grieg għall-provvista ta’ linjite u ta’ bejgħ bl-ingrossa tal-elettriku — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 86(1) KE, moqri flimkien mal-Artikolu 82 KE — Għoti u żamma tad-drittijiet ta’ operar tad-depożiti pubbliċi ta’ linjite favur impriża pubblika — definizzjoni tas-swieq inkwistjoni — Eżistenza ta’ inugwaljanza tal-opportunitajiet — Obbligu ta’ motivazzjoni — Aspettattivi leġittimi — Użu ħażin ta’ poter — Proporzjonalità