Predmet T-169/08 RENV: Presuda Općeg suda od 15. prosinca 2016. – DEI protiv Komisije („Tržišno natjecanje — Zloporaba vladajućeg položaja — Grčko tržište opskrbe lignitom i tržište trgovine na veliko električnom energijom — Odluka kojom se utvrđuje povreda članka 86. stavka 1. UEZ-a u vezi s člankom 82. UEZ-a — Dodjeljivanje ili zadržavanje prava na iskorištavanje javnih nalazišta lignita javnom poduzeću — Određivanje predmetnog tržišta — Postojanje nejednakih mogućnosti — Obveza obrazlaganja — Legitimna očekivanja — Zloporaba ovlasti — Proporcionalnost”)