Sag T-169/08 RENV: Rettens dom af 15. december 2016 — DEI mod Kommissionen (Konkurrence — misbrug af dominerende stilling — det græske marked for levering af brunkul og det græske engrosmarked for elektricitet — beslutning, hvorved der fastslås en overtrædelse af artikel 86, stk. 1, EF sammenholdt med artikel 82 EF — tildeling eller opretholdelse af rettighederne til udnyttelse af offentlige brunkulslejre til en offentlig virksomhed — afgrænsning af de relevante markeder — ulige muligheder — begrundelsespligt — berettiget forventning — magtfordrejning — proportionalitet)