Zaak T-368/19: Beschikking van het Gerecht van 2 maart 2020 — Datenlotsen Informationssysteme/Commissie (“Staatssteun – Belastingvoordelen en overheidsfinanciering – Klacht – Besluit tot inleiding van de formele onderzoeksprocedure – Beroep wegens nalaten – Standpuntbepaling van de Commissie die een einde maakt aan het nalaten – Besluit tot beëindiging van de formele onderzoeksprocedure – Afdoening zonder beslissing”)