Schriftelijke vraag E-005514/12 Auke Zijlstra (NI) aan de Commissie. Carbon footprint biobrandstof