Дело C-23/15: Преюдициално запитване от tribunal de première instance de Namur (Белгия), постъпило на 20 януари 2015 г. — Наказателно производство срещу Sébastien Andre