Писмен въпрос E-7910/10 Jim Higgins (PPE) до Комисията. Избирателни права в ЕС за граждани, пребиваващи в друга държава-членка