Akt Francúzskej republiky, ktorým sa rozširuje medziodborový dodatok uzatvorený v rámci národného medziodborového a technického združenia v sektore tabaku (ANITTA)