Act al Republicii Franceze de extindere a aplicării unui act adițional la un acord încheiat în cadrul asociației naționale interprofesionale și tehnice din sectorul tutunului (Association nationale interprofessionnelle et technique du tabac — ANITTA)