Francijas Republikas akts, ar kuru paplašina darbības jomu starpnozaru papildnolīgumam, ko noslēdza valsts tehniskā starpnozaru apvienība tabakas jomā ( ANITTA )