Πράξη της Γαλλικής Δημοκρατίας για την παράταση ισχύος μιας τροποποίησης διεπαγγελματικής συμφωνίας που έχει συναφθεί στο πλαίσιο του εθνικού τεχνικού και διεπαγγελματικού σύνδεσμου καπνού (ANITTA)