Регламент (ЕИО) № 1315/88 на Съвета oт 3 май 1988 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа и Регламент (ЕИО) № 918/83 относно създаване на система на Общността за освобождаване от митни сборове$