Regulamentul delegat (UE) 2019/1974 al Comisiei din 17 mai 2019 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unor indicatori de performanță calitativi și cantitativi suplimentari